fbpx

Історія центру

Міжобласний центр з диспансеризації та лікування дітей з вродженими вадами обличчя та щелеп у Львові як етап становлення дитячої хірургічної стоматології в Україні.

Розвиток дитячої щелепно-лицевої хірургії має значну історію у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Наказом Львівського облздороввіділу та Львівського державного медичного інституту № 597/419 від 18 травня 1986 року на базі клініки і кафедри хірургічної стоматології був створений Міжобласний центр з диспансеризації та лікування дітей з вродженими вадами обличчя та щелеп, яка охоплювала у своїй діяльності 6 областей – Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Івано-Франківську, Закарпатську. Наказом передбачено своєчасне, послідовне, комплексне лікування спеціалістами-стоматологами різних профілів дітей Західного регіону України. Крім лікування, широко впроваджувалося диспансерне спостереження за дітьми із вродженими вадами розвитку обличчя і щелеп, а також підготовка відповідних фахівців на робочих місцях Західного регіону України.

Натхненником та організатором створення Міжобласного центру з диспансеризації та лікування дітей з вродженими вадами обличчя та щелеп був випускник Київського медичного стоматологічного інституту, вихованець львівської стоматологічної школи, учень і послідовник талановитого хірурга-стоматолога, першого декана стоматологічного факультету ЛДМІ, професора Коваля О.В. – доктор медичних наук, професор Гоцко Євстахій Володимирович.
Ідея створення такого центру у Львові була не нова. Своїм корінням вона сягала тих часів, коли професор Коваль Олександр Васильович як завідувач кафедри хірургічної стоматології працював над проблемою вроджених вад обличчя та щелеп, вивчав і вдосконалював методики, організовував клініку і готував колектив відповідного профілю, а згодом науковий здобуток висвітлив у своїй захищеній докторській дисертації «Клініко-фізіологічне і експериментально-ембріологічне вивчення вроджених розщілин піднебіння» (Львів, 1967). На той час проблема вроджених вад обличчя та щелеп була дуже актуальною, їй приділялася велика увага спеціалістів щелепно-лицевої хірургії. Цей напрям вимагав відповідної організації клініки та високого професіоналізму хірурга-стоматолога. Олександр Васильович Коваль, випускник Варшавської стоматологічної академії, учень відомих професорів Цєшиньського А.Т., Студзінського І.В., Вайсблата С.Н, Бернадського Ю.Й., неодноразово пройшовши спеціалізацію з дитячої щелепно-лицевої хірургії у Варшаві, Москві, Ленінграді, Києві, налагодив у клініці Львівського державного медичного інституту проведення складних операцій, зокрема і в галузі дитячої хірургічної стоматології, а саме хірургічне лікування дітей з вродженими вадами обличчя та щелеп.

Вагомим науковим доробком у галузі дитячої хірургічної стоматології стала створена професором Ковалем О.В. – вперше в світі – експериментальна модель розщілини піднебіння, яка дала можливість подальшого вивчення виникнення та профілактики вроджених ушкоджень щелеп та їх лікування.
Професор Коваль О.В. підготував когорту однодумців та послідовників – це Гоцко Є.В., Готь І.М., Мигович М. І., Мартинюк Б.М., Рождєствєнська М.Ф., Соболєва В.В. та ін.

Значний внесок у розвиток дитячої щелепно-лицевої хірургії зробив професор Гоцко Є.В., наслідуючи свого вчителя-попередника у цьому нелегкому напрямку, який наполегливо продовжив і розвинув до створення у Львові в ЛДМІ Міжобласного центру з диспансеризації та лікування дітей з вродженими вадами обличчя та щелеп. Тема докторської дисертації Гоцка Євстахія Володимировича, захищеної в Києві в 1988 році була «Порівняльна оцінка хірургічного лікування вроджених розщілин верхньої губи і піднебіння». Професор Гоцко активно працював як практичний хірург-стоматолог, так і організатор і керівник – він був деканом стоматологічного факультету (1979-1992), завідувачем кафедри хірургічної стоматології (1972-1992) ЛДМІ). Адміністративну та громадську діяльність поєднував з науковою роботою, результати якої висвітлювались у наукових виданнях і періодиці. Одним з важливих моментів у розвитку дитячої хірургічної стоматології була презентація результатів роботи Міжобласного центру з диспансеризації та лікування дітей з вродженими вадами обличчя та щелеп, представлених на VІІ з’їзді стоматологів УРСР у Львові 3-5 жовтня 1989 року.

З 1992 року Міжобласний центр з диспансеризації та лікування дітей з вродженими вадами обличчя та щелеп очолив професор Готь Іван Мирославович. Готь І. М. під керівництвом професора Коваля О.В. в 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна оцінка результатів хірургічного лікування вроджених незрощень піднебіння методами радикальної уранопластики і ураностафілопластики». Учень професора Коваля О.В. та послідовник і соратник професора Гоцка Є.В. професор Готь І.М. продовжив і розвинув напрямок дитячої щелепно-лицевої хірургії, організувавши роботу Міжобласного центру з диспансеризації та лікування дітей з вродженими вадами обличчя та щелеп у нових сучасних умовах Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Під керівництвом професора Готя І.М. навчались його послідовники – Ільницький Я.М., Огоновський Р.З., Погранична Х.Р.. Молоді хірурги стоматологи сучасної кафедри хірургічної стоматології та щелепної-лицевої хірургії продовжують працювати і вдосконалювати свою майстерність та набирають досвід у нелегкому напрямку дитячої хірургії.

На даний час центр продовжує свою роботу. Спільним Наказом Управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації №350 від 11.04.2011 р. та ЛНМУ імені Данила Галицького №1071-з від 11.04.2011 р. реорганізовано функціонування Міжобласний центр дитячої щелепно-лицевої хірургії при Стоматологічному Медичному центрі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Одним з його завдань є чіткий облік хворих з даною патологією у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській областях для допомоги в оформленні соціальних пільг, передбачених законодавством України.

Окрім того, за бажанням батьків, у центрі можливе фахове комплексне лікування та диспансерне спостереження, яке б включало не тільки первинне хірургічне лікування, але й лікування у педіатра, оториноларинголога, логопеда, ортодонта, психолога, лікаря-хірурга-стоматолога для вчасного проведення коригуючих операцій. Це зроблено для профілактики та лікування соматичних захворювань, підготовки до хірургічного лікування, профілактики та лікування порушень носового дихання, секриторних отитів, порушень слуху, аденоїтів, тонзилітів, викривлень носових переділок, формування мовного дихання та правильної мовної функції, міогімнастики м’якого піднебіння, адаптації батьків до ситуації з дитиною.

Значна роль у центрі приділяється багатоетапному ортодонтичному лікуванню таких дітей, яке надається на вузькоспеціалізованій кафедрі ортодонтії ЛНМУ імені Данила Галицького (завідувач – док.меди.наук Чухрай Н.Л.). його суть полягає як у апаратному методі в передопераційному періоді, так і в багатофункціональному лікуванні після хірургічного лікування.

З 2019 року клінічною базою Центу є хірургічне відділення Львівської обласної дитячої клінічної лікарні ОХМАТДИТ, де щелепної-лицевими хірургами працюють Погранична Христина Романіана та професор Огоновський Роман Зіновійович як позаштатний консультант.

З 2022 року, після смерті професора Готя І.М., Центр очолює його учень і послідовник, оперуючий хірург професор Огоновський Роман Зіновійович.

На фото результати лікування вроджених вад верхньої губи і піднебіння під керівництвом професорів Коваля О.В. та Гоцка Є.В. (1960-1980-і роки).